Miljövänlig fönsterputs

GÖAB är ett serviceföretag som utför Fönsterputs. Vårt miljömål är att i varje steg minimera miljöpåverkan och därför har vi valt att aktivt arbeta med miljöförbättrande åtgärder. De produkter vi använder skall ge en minimal, negativ påverkan på miljön, vi använder vi endast miljömärkta kemiska produkter. Genom att ständigt förbättra vår verksamhet och söka nya lösningar inom miljöområdet, är vi fast övertygade om att denna utveckling är nödvändig.


Vid transporter av personal och material inom centrala Göteborg använder vi bl.a. miljöbilar vilket är ett mer miljövänligt alternativ.


Vi åtar oss självklart att följa de lagar och föreskrifter som påverkar oss avseende miljöområdet, liksom övriga förpliktelser som vi åtagit oss. Dessutom strävar vi efter att genom samarbete med kunder, myndigheter och leverantörer påverka de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Hänsyn till närmiljön går ofta längre än existerande lagar och vi har som målsättning att om möjligt ligga ett steg före lagstiftningen på miljöområdet.

Läs mer om våra abonnemang

FÖNSTERPUTSFRÅGA? - LÄMNA DITT MOBILNUMMER SÅ RINGER VI UPP.

Ibland har vi svårt att svara i telefon, lämna ditt mobilnummer så ringer vi upp dig så snart det är lugnare för oss. Vi har öppet måndag till fredag.

Ny kund
Kund sedan tidigare